ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಗಳೂರು


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಬಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ ೨

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರಿ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್(ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್)
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೦೧

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡತಗಳು

  1. ಇಓಎ ೧೯೯೪
  2. ಇಓಎ ೨೦೦೪೦೫೨೦೦೭೦೮
  3. ಇಓಎ ೨೦೦೯೧೩
  4. ಇಓಎ ೨೦೧೩
  5. ಇಓಎ ೨೦೧೪
  6. ಇಓಎ ೨೦೧೫
  7. ಇಓಎ ೨೦೧೬
  8. ಇಓಎ ೨೦೧೭
  9. ಇಓಎ ೨೦೧೮

web counter
web counter


How Many People Visit